Вікно в історію

/Files/images/СЗШ № 169.png

1961 рік – заснування середньої школи № 169 І-ІІІ ступенів.

Відповідно до рішення Шевченківського райвиконкому від 02.08.1961 року за № 1182 школа має статус середньої загальноосвітньої школи, в якій функціонують разом школи І, ІІ, ІІІ ступенів:

- І ступінь – початкова школа 1 - 4 класи - термін навчання 4 роки;

- ІІ ступінь – основна школа (5 – 9 класи – термін навчання 5 років);

- ІІІ ступінь – старша школа з універсальним профілем навчання

(10 – 11 класи – термін навчання 2 роки).

Середня загальноосвітня школа № 169 І ступеня має класи з розвивальним навчанням та групами подовженого дня (1 – 4 кл.)., ІІ – ІІІ ступеня з універсальним профілем навчання.

З 1990 р. середня загальноосвітня школа № 169 працює як школа з українською мовою навчання.

Саме в нашій школі працюють класи розвивального навчання за науково-педагогічним проектом «Росток», де методика викладання спрямована на те, щоб:

- дати учням стійкі базові знання з різних предметів; - прищепити їм інтерес до знань; - розвивати образне, конструктивне і логічне мислення дитини; - тренувати пам'ять, увагу; - розвивати їх творчі здібності , уяву; - формувати навички безпечної поведінки, здорового способу життя, усвідомити

відповідальність за власне життя і здоров'я.

За 50 років діяльності зі стін школи вийшли понад 7 тисяч випускників, 152 - нагороджені золотими медалями, 193 – срібними.

У листопаді 2011 року школа відсвяткувала свій 50 - річний ювілей.

Педагогічний колектив завжди прагнув створити атмосферу вимогливості, добро-зичливості, взаєморозуміння, взаємоповаги і взаємодопомоги та дотримуватися пріори-тетних форм навчально-виховного процесу – демократизації, гуманізації, гуманітариза-ції, диференціації, інтеграції навчання.

Колектив також дотримується стратегії прискореного випереджувального розвитку освіти, фізичних, інтелектуальних, моральних та інших якостей особистості, які забезпе-чують її самоствердження і самореалізацію.

Школа має концепцію свого розвитку, яка сформувала педагогічний колектив, об’єднаний спільною метою. Це школа, яка вміє розмежовувати свої далекі цілі та пріори-тети, і те, чим вона повинна займатися саме сьогодні.

Школа відкрита для громадськості.

Сьогодні школа І-ІІІ ступенів № 169 – це заклад освіти, що забезпечує потреби громадян у загальній середній освіті та дотримується принципів:

- доступності для кожного школяра всіх форм і типів освітніх послуг, що надаються державою;

- рівності умов кожної дитини для повної реалізації її здібностей, таланту, всебічного розвитку;

- відкритого характеру освіти шляхом створення умов для вибору профілю навчання і виховання відповідно до здібностей, інтересів школяра;

- внутрішньої та зовнішньої інтеграції;

- соціального захисту дітей.

Головним завданням школи є забезпечення реалізації права громадян на загальну середню освіту, формування і розвиток соціально зрілої, творчої особистості з усвідом-леною громадянською позицією, почуттям національної самосвідомості, підготовленої до професійного самовизначення, а також створення умов для оволодіння системою науко-вих знань про природу, людину і суспільство.

Кiлькiсть переглядiв: 259